Från blandband till streamingtjänster

Att lyssna på musik i bilen har människor gjort så längre det har funnits tekniska möjligheter att göra det. I det här inlägget kan du läsa mer om hur människor historiskt lyssnat på musik i bilen, vilken teknik som användes då och framför allt vilken teknik som används idag.

Musik i bilen då och nu

När bilradion blev ett fenomen på 50-60-talet så började de flesta lyssna på musik i sina bilar. Alla var låsta till radioprogrammens utbud och det hände inte allt för ofta att det blev störningar på grund av dåliga mottagare och liknande. Musiken som de flesta förknippar med 50-60-talet var det de växte upp med att höra i bilen. Radioprogram av andra slag blev också allt mer populära på grund av att de kunde höras i bilarna också.

Nästa stora grej var kassettbandspelare i bilar. De gjorde sitt intåg i slutet på 60-talet och blev senare en del av bilen vid tillverkning. Men, till en början fick bilägarna köpa till en extern kassettbandspelare om de ville lyssna på kassetter i sina bilar. Parallellt med det här blev kassetten som musikförmedlare allt vanligare utanför bilen också. Genom att lyssna på kassetter kunde bilförarna och passagerarna själva välja vad de ville lyssna på för musik i bilen. Även om bilradion fortfarande var ett vanligt komplement. Samtidigt ledde friheten till att de kunde välja vad de själva ville lyssna på att fler och fler började köpa sina favoritgrupper på kassettband och liknande.

Efter kassettbandspelaren kom CD-spelaren att spela en avgörande roll både i och utanför bilarna. Den största skillnaden mellan kassetterna och CD-skivorna var framför allt att de var lättare att ha flera CD-skivor tillgängliga i bilen.

Om du är nyfiken på vad de flesta lyssnar på för typ av musik i sina bilar idag, kan du läsa mer här.

Teknik som underlättar idag

Med hjälp av dagens teknik behöver bilförare och passagerare inte längre tänka alls på att deras musik måste få plats i bilen. Eftersom tekniken idag bland annat inneburit att musiken kan transporteras i komprimerad form. En smart pryl som underlättar mycket är en fm sändare, den kopplar du enkelt in i din bil och på så vis får du tillgång till all musik som du i vanliga fall skulle lyssna på via din mobiltelefon. På samma sätt kan du då exempelvis använda dig av musik-streaming av olika slag i bilen också.

Andra tekniska fenomen som är vanliga är aux-sladdar som du enkelt kopplar mellan din portabla musikspelare (numera oftast en mobiltelefon) och bilens spelare. Samtidigt är det fortfarande vanligast att i kollektivtrafiken och taxis höra bilradio. Vad det beror på vet jag inte, kanske är det en stående policy att de inte täcks av avtal som tillåter förarna att spela vilken musik som helst eller så tycker de bäst om mediet radion.

vlogr