Datorer som skapar folkmusik?

Vi hör allt oftare talas om artificiell intelligens som skapar egen musik och nu har turen kommit till vår traditionella svenska folkmusik. Ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan har genomförts för att få fram 100 000 folkmusiklåtar. Musik bygger i grunden på matematiska regler vilket passar maskinernas ”sinne” bra och stora mängder musik kan produceras i en handvändning. Syftet med ett sådant här forskningsprojekt är att se om det framstår någon form av musikalisk intelligens när maskinerna lär sig att skapa ny folkmusik.

I AM AI

Världens första album skrivet av en AI heter I am AI. Det är artisten Taryn Southern som utnyttjat

artificiell intelligens, och det på samtliga låtspår. Plattformen som används är Amper Music där man enkelt anger vilka genre man vill ha, vilka instrument som ska vara i fokus och BPM (Beats per minute). Efter dessa värden spottar programmet helt enkelt ut olika verser som kan läggas till i låtarna på ett album. Det blir allt vanligare att låtskrivare mer än gärna tar hjälp av artificiell intelligens för att skriva sin musik. Artificiell musik används allt oftare som bakgrundsmusik på allt fler platser i det offentliga rummet. Även i utrymmen för rekreation som bowling och på träningsanläggningar.

Vem har då upphovsrätten?

Det blir en allt knepigare fråga att avgöra vem som har upphovsrätten till musiken. Många gånger finns det ett mänskligt intellekt bakom maskininlärningen och därmed kanske även en mänsklig upphovsman eller -kvinna av musiken. Resultatet från forskarprojektet vid KTH har inga anspråk på upphovsrätt och vem som helst kan via deras hemsida prova att lyssna på midi frekvenser som AI intelligens skapat. Frågan är om det ens finns någon som kan driva ett sådant mål. Vad händer när AI exempelvis stjäl varandras låtar och texter? Vi människor har ju gjort oss kända för att inte spara på krutet när vi anklagar varandra för plagiat. Framtiden får utvisa om AI klarar av detta bättre än oss.

Låter det som ljuv musik då?

Man har låtit testa musik skapad av AI intelligens framföras framför en publik och olika kompositörer har spelat in album där musiken från AI användes. Man har varit noga med att inte avslöja vilka moment som är gjort av mänsklig hand och vilka som AI konstruerat. Det verkar tydligen vara en viktig aspekt, för att publiken på allvar ska ta till sig sådan här musik. Kanske vill man som lyssnare inte erkänna att man faktiskt kan beröras av så pass datorgenererad musik. Det sitter djupt inne i oss att se på konst och musik som ett helt och hållet mänskligt fenomen.

Många menar att vi kommer att se allt mer av maskiner som lär sig skapa och komponera musikstycken. Utvecklingen har hållit på under en lång tid och kanske når vi en punkt när AI skapar all våran musik.

vlogr